دلایل نویز در تصویر دوربین مداربسته و روش رفع کردن آن <p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">وجود نویز در تصویر <a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDepartmenProducts/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-10034" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دوربین مداربسته</a> می تواند دلایل متعددی داشته باشد که ناشی از افت سیگنال است , میزان نسبت سیگنال به نویز نبایستی کم تر از db60 باشد چرا که با کمتر شدن این عدد با نویز ها و اختلالاتی در تصاویر مواجه خواهید شد .</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">و اما دلایل نویز در تصویر دوربین مداربسته می تواند موارد زیر باشد :</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">منبع تغذیه دوربین مداربسته</strong> , حرارت و گرمای هوا , نوع و مسافت کابل کشی , <strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">فیش های BNC</strong> دوربین , منابع الکترومغناطیسی موجود , وجود رسانا در اطراف و ..</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">سعی کنید به جهت جلوگیری از نویز در تصویر دوربین مداربسته از منابع تغذیه باکیفیت استفاده کنید به طوریکه هیچ قطع و وصلی میان دوربین و منبع تغذیه وجود نداشته باشد چرا که این مساله علاوه بر نویز در تصویر موجب مشکلاتی در دوربین مداربسته خواهد شد .</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">محل نصب دوربین مداربسته</strong> اهمیت بسیار زیادی در نویز تصاویر دارد , اگر محیط نصب دارای حرارت و گرمای زیادی باشد امکان ایجاد نویز در تصویر دوربین مداربسته افزایش می یابد برای چنین محیط هایی لازم است از دوربین های مداربسته مخصوص حرارت بالا استفاده شود .</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به جهت <a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/30005-%D8%B1%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">رفع مشکل نویز تصاویر در دوربین مداربسته</strong></a> می توانید تمامی راهکار های بالا را مورد بررسی قرار دهید به این صورت که در ابتدا فیش های BNC را چک کنید و از سلامت کارکرد آن ها اطمینان حاصل نمایید بعد از آن می توانید منابع تغذیه را بررسی نمایید , برخی از منابع تغذیه به دلیل کیفیت پایینی که دارند زود از کار می افتند و کاربر را مجبور به خرید دوباره این قطعات می نمایند پس از قسمت را هم حتما چک کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید .</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای<a rel="nofollow" href="https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/image-noise.htm" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;"> رفع مشکل نویز تصاویر در دوربین مدار بسته</a> ،دوربین های مداربسته را از هرگونه منابع الکترومغناطیسی دور نگه دارید , این منابع می توانند تاثیر مستقیمی بر کیفیت تصاویر داشته باشد . <strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کابل های دوربین مداربسته</strong> به جهت جلوگیری از نویز در تصویر دوربین مداربسته بایستی به دور از منابع الکترومغناطیسی باشند .</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">با مراجعه به <a rel="nofollow" href="https://bit.ly/2Y9KCpB" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سایت آموت</a> بیشتر و خواندن مطالب مرتبط بیشتر با سایت آموت آشنا شوید. و اما دیگر مطالب مفید در سایت آموت:</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم اعلام سرقت</a></p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/20005-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">استارلایت در دوربین مدار بسته</a></p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم اعلام حریق</a></p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDepartmenProducts/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-10034" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دوربین مداربسته</a></p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/40004-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">تکنولوژی دوربین دید در شب شب مادون قرمز</a></p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/40031-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دزدگیرپارادوکس</a></p><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://amootsec.com/ViewDetails/Article/40009-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم کنترل تردد چیست؟</a></h1>

تفاوت‌های دوربین‌های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه <p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">از مهم‌ترین <a rel="nofollow" href="https://www.blackbox.be/en-be/page/23762/Resources/News-Events/news/analogue-cameras-vs-ip-cameras-a-12point-comparison#:~:text=An%20analogue%20camera%20is%20a,both%20analogue%20and%20digital%20components." style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">تفاوت‌های دوربین‌های مداربسته آنالوگ و تحت شبکه</a> کیفیت تصاویر ذخیره‌شده است. تصاویر ضبط‌ شده در دوربین‌های آنالوگ قابلیت بزرگ‌نمایی زیادی ندارند و شما نمی‌توانید بخش‌های یک تصویر را به‌اندازه کافی و با کیفیت لازم بزرگنمایی کنید؛ اما در دوربین‌های تحت شبکه با توجه به اینکه از ساختار دیجیتال برای دریافت تصاویر استفاده می‌شود و تعداد پیکسل‌هایی که از تصاویر دریافت می‌شود بسیار بالا است شما می‌توانید تصاویر با کیفیتی را ضبط کنید و به راحتی آن‌ها را بزرگ‌نمایی کنید.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">بسیاری از دوربین‌های مداربسته تحت شبکه دارای پورت SD Card هستند که در مواقع قطعی سرور،NVR و یا دستگاه‌های ذخیره‌سازی، بتوانید تصاویر را ذخیره کنید و اطلاعاتتان از دست نرود.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در دوربین‌های IP می‌توانید با انتخاب یک جسم در صورت حرکت آن آلارم دریافت کنید و یا در صورت یک حرکت و یا اتفاق دوربین به شما ایمیل ارسال کند.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">از دیگر<a rel="nofollow" href="https://bit.ly/2BTiYW1" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;"> تفاوت های دوربین های مدار بسته آنالوگ و تحت شبکه</a> می توان گفت دوربین‌های مداربسته تحت شبکه قابلیت انتقال صدای دوطرفه را دارند؛ یعنی هر دوربین مجهز به میکروفون و خروجی بلندگو است که موجب مکالمه‌ی کاربران می‌شود؛ اما در دوربین‌های آنالوگ نیاز به دو زوج کابل و یک میکروفون است که این خود هزینه‌ای جداگانه دارد.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">امنیت تصاویر در دوربین‌های تحت شبکه بیشتر است. به دلیل استفاده از کابل کواکسیال و کانکتورهای ساده و در کل استفاده از دستگاه آنالوگ، به راحتی می‌توان تصاویر دوربین آنالوگ را به دست آورد؛ اما در دوربین‌های تحت شبکه به دلیل آدرس IP خاص دزدیدن تصویر آن‌ها تقریباً محال است.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای خرید و مشاوره بیشتر در مورد انوع دوربین ها می توانید به<a rel="nofollow" href="https://bit.ly/3gpjo5o" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;"> سایت آموت </a>مراجعه کنید.</p><p style="margin: 1em auto; max-width: 100%; font-family: tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">دیگر مطالب مرتبط در سایت آموت:</p><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/30kOxl6" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دوربین مداربسته </a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/30nlz47" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم اعلام حریق</a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/33rCu7g" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم اعلام سرقت</a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/3fkIQaZ" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">تکنولوژی دوربین دید در شب دوربین مادون قرمز</a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/33h0iuN" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">دوربین مدار بسته پلاک خوان</a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/3a1Zrj3" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">سیستم کنترل تردد چیست؟</a></h1><h1 style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; font-family: tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a rel="nofollow" href="https://bit.ly/39OBYSh" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">نمایندگی دزدگیر پارادوکس-آموت</a></h1>

سیستم اعلام حریق <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> شامل مجموعه ای از وسایل و دستگاهها می باشند که برای تشخیص و اعلام خطر به مردم به وسیله ابزارهای صوتی و تصویری در زمانیکه دود، حریق ، گاز منوکسید کربن و سایر شرایط اورژانسی دیگر وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.<br style="font-size: 9pt;" /></p><div style="font-size: 13.3333px; text-align: start;">انتخاب <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم  اعلام حریق</a> بستگی به ساختار ساختمان دارد(هدف ، نوع استفاده و قانون فعلی ساختمان).</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"> </div><h2 style="text-align: start;">انواع <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم های اعلام حریق</a></h2><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />تمام <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم های اعلام حریق</a> اساساُ بر پایه یک اصل عمل می کنند.اگر ردیاب سیستم های اعلام حریق تشخیص دود و یا حرارت بدهند ،آژیر سیستم های اعلام حریق شروع به اعلام خطر می کنند.سیستم های اعلام حریق به چهار دسته تقسیم می شوند<br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a>  متعارف  Conventional Fire Alarm System<br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آدرس پذیر Addressable Fire Alarm System<br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آنالوگ آدرس پذیر Analogue Addressable Fire Alarm System<br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آنالوگ Wireless Fire Alarm System<br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /> </p><h3 style="text-align: start;"> <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> متعارف :</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;">در <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> متعارف تعدادی نقاط تماس (Call Points) و ردیاب ها که در قالب یک مدار به هم متصل هستند در یک منطقه از ساختمان به صفحه کنترل مرکزی متصل هستند.هر منطقه یک مدارمی باشد.</span><br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;">صفحه کنترل <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> دارای تعدادی لامپ منطقه می باشد.دلیل وجود مناطق در سیستم های اعلام حریق ، اعلام نسبی مکان حریق می باشد. که نکته بسیار مهمی برای تیم آتش نشانی می باشد.دانستن دقیق محل حریق به تعداد مناطق صفحه کنترل و تعدادمدار هایی که در ساختمان نصب شده اند بستگی دارد.صفحه کنترل <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> متعارف دارای حداقل دو آژیر می باشند.هر کدام از مدار ها شامل یه دستگاه پایان خط می باشند که برای نظارت بر اهداف استفاده می شوند.</span></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آدرس پذیر :</span><br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;">اصول ردیابی و تشخیص <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آدرس پذیر مشابه به سیستم های اعلام حریق متعارف می باشد به جز اینکه صفحه کنترل می تواند مشخص کند که دقیقا کدام ردیاب و یا نقطه تماس ، آژیر را آغاز کرده است.مدار ردیابی در سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر به صورت حلقه ای سیم کشی شده اند و ظرفیت هر یک از حلقه ها تا 99 دستگاه می باشد.ردیاب سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر اساسا همان ردیاب های سیستم های اعلام حریق متعارف هستند با این تفاوت که در سیستم های آدرس پذیر هر ردیاب داری یک آدرس منحصر به فرد می باشد.آدرس در ردیاب ها به وسیله Dil Switches و صفحه کنترل برنامه ریزی شده اند برای نمایش اطلاعات مورد نیاز در زمانیکه یک ردیاب به خصوص شروع به کار می کند.</span><br style="font-size: 9pt;" /><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;"> </span></p><h3 style="text-align: start;"> <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a> آنالوگی آدرس پذیر :</h3><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" /><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a>  آنالوگی آدرس پذیر اغلب سیستم های اعلام حریق هوشمند خوانده می شوند و دارای نوع های بسیار متفاوتی می باشند که بر اساس پروتکل هایشان تشخیص داده میشوند.اساسا سیستم های اعلام حریق آناگوک آدرس پذیر بسیار پیچیده تر از سیستم های اعلام حریق متعارف و سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر هستند و همچنین قابلیت ترکیب کمتری با بیشتر امکانات دارند.</span><br style="font-size: 9pt;" /></p><div style="font-size: 13.3333px; text-align: start;">هدف اصلی این سیستم ها کمک برای جلوگیری از وقوع اشتباه آژیر خطر می باشد.بوسیله سیستم های اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر تا 127 دستگاه ورودی شامل : ردیاب دود ، نقطه تماس ،ردیاب حرارت ، مانیتورهای تماس و سایر دستگا های رابط را به یک حلقه ردیاب متصل کرد.علاوه بر 127 دستگاه ورودی تا 32 دستگاه خروجی شامل حلقه های صوتی ،ماژول امدادی ،ماژول تصویری نیز میتوانند متصل باشند. سیستم های اعلام حریق آنالوگی آدرس پذیر در مدل های 2،4،8 حلقه ای موجود می باشند که به معنای نظارت یک مکان بزرگ ازیک پنل تکی می باشد.</div><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> ادامه مطلب کلیک روی <a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10002-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام حریق</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مطالب مرتبط در سایت آموت</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA" style="font-size: 10pt;">سیستم اعلام سرقت</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10003-%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDetails/Article/10003-%D9%86%D8%B5%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87" style="font-size: 10pt;">نصب دوربین مداربسته</a></p>

سیستم اطفاء حریق <div style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> مجموعه اقداماتی است که برای مقابله با آتش بوسیله خاموش کردن، کنترل و یا هدایت آتش‌های ناخواسته انجام می‌گیرد. اهداف سیستم اطفای حریق حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست است .</div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><h2 dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">انواع سیستم های اطفاء حریق :</h2><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> با توجه به کلاسه بندی حریق ها به منظور اطفای آن ها خاموش کننده های متفاوتی به شرح ذیل با توجه به ویژگی و قابلیتشان طراحی و تولید شده است .</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a><span> </span>آب و گاز</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> پودی</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> دی اکسید کربن</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> حاوی ترکیبات هالوژنه</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> حاوی کف</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">روش‌های اطفای حریق:</h3><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </h3><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">روش‌های اطفای حریق بستگی به نوع آتش دارد. برای مقابله با آتش باید یکی یا بیشتر از عوامل اصلی مثلث آتش یعنی هوا، ماده سوختنی و یا حرارت را کنترل کرد که البته امروزه مثلث حریق به منشور حریق تبدیل شده است که ضلع چهارم همان واکنش های شیمیایی است که منجر به ایجاد حریق می گردند. </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">همچنین می‌توان آتش‌نشانی و یا اطفاء حریق را به دو گروه دستی و اتوماتیک تقسیم کرد؛ که در نوع اول یعنی دستی، عملیات اطفاء حریق به صورت دستی و توسط افراد و یا آتش نشانان صورت می‌پذیرد و در نوع دوم یعنی اطفاء حریق اتوماتیک، این عملیات به صورت خودکار و بدون حضور عوامل انسانی صورت می‌پذیرد.</p><h3 dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> دستی :</h3><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> دستی به تجهیزات گفته می شود که معمولا توسط یک فرد متخصص و یا آتش نشان بکار گرفته می شود و جهت فرمان از عوان انسانی استفاده میشود. نمونه اطفاء حریق های دستی کپسول های آتش نشانی می باشد که معمولا در هر خانه و یا مکانی مشاهده می گردد.</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">این کپسول ها انواع مختلف دارند که بر اساس نوع و یا کلاس حریقی که می توانند خاموش کنند تقسیم بندی می شود انواع سیستم های اطفاء حریق دستی و یا به اصطلاح عامیانه خاموش کننده های دستی به شرح ذیل تقسیم بندی :</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های پودری (پودر خشک شیمیایی)</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های پودری (پودر تر شیمیایی)</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های پودری (پودر خشک )</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های دی اکسید کربن</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های حاوی ترکیبات هالوژنه</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">خاموش کننده های حاوی کف</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> این خاموش کننده ها دارای رنگ های متفاوتی بر روی بدنه می باشند که استاندارد بین المللی رنگ بدنه بصورت ذیل دسته بندی میشود:</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> قرمز : آب ، کرم : کف ، آبی : پودر ، سیاه : دی اکسید کربن و سبز مربوط به خاموش کننده های هالن می باشد</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">  </p><h3 dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/viewproductdetails/10262/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-foam" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.amootsec.com/viewproductdetails/10262/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-foam" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق FOAM</a></h3><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> دراين نوع <a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a><span> </span>کف عامل اصلي اطفاء ميباشدکه در کارگاه هاي رنگ، مواد نفتي وغيره استفاده ميشود.<br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" /><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" />  گازهالون :HALON</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">  دراين نوع گازهاي هالون جهت اطفاءاستفاده شده و معمولادرسالن هاي کنترل و فضاهای پاک مورداستفاده  ميباشند.اکنون به علت مضربودن گازهالون برای لایه ازن طبق پروتکل مونترال ازگاز آرگونيت، گازاستفاده میشود.</p><h3 dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/viewinnerproducts/10209/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.amootsec.com/viewinnerproducts/10209/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفای حریق آیروسل</a> :  (Aerosol)</h3><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;" />سیستم های اطفاء حریق آیروسل (Aerosol) یاDSPA توسعه یافته اند تا جایگزین سیستم های هالون گردند که در اصل در کاربردهای دریایی، اتاقهایIT و غیره کاربرد داشتند.</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a> آیروسل را به صورت الکتریکی، گرمایی و دستی می توان فعال کرد. این سیستم بر روی لایه اوزون اثرگذار نبوده و باعث افزایش فشار در محیطی ای که در آن فعال شده است نمی شود. این فرایند متکی بر مواد جامد با انرژی بالا در زمان فعال شدن می باشد که با هم در یک فضای عادی به ارمغان آورد. این سیستم می تواند برای حریق های نوعA وB وC وF استفاده شود و در حریق های اولیه و توسعه یافته هم با موفقیت اطفاء را انجام می دهد.</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">  </p><h3 dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a>Novec 1230  :   </h3><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a>Novec 1230 بسیار کارآمد بوده و برای خطرات خاص ایده آل می باشد. اطفاء از طریق خاصیت خنک کنندگی آن صورت می پذیرد. </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مایع Novec 1230 به صورت گاز عمل می کند؛ با این حال در دمای اتاق مایع می باشد. مایع Novec 1230 دارای پتانسیل تخریب لایه اوزون صفر و طول عمر جوی بسیار پایین در حدود 3 تا 5 روز می باشد.همچنینNovec دارای بالاترین حاشیه ایمنی جهت استفاده در محیطهای اشغال شده (در حال بهره برداری) می باشد. </p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">روشی که Novec استفاده می کند بوجود آوردن سطح خاموش کنندگی بین 10 ثانیه و با جذب حرارت از آتش بجای تخلیه اکسیژن از محیط (مشابه آنچه که در سایر سیستم های اطفای گازی اتفاق می افتد) است. امروزهسیستم اطفای حریقNovec 1230مقررات زیست محیطی را برآورده می کند. سطح غلظت Novec بسیار پایینتر از سطح تاثر گذار جانبی غیر قابل مشاهده آن است. Novec وسیعترین حاشیه ایمنی نسبت به هر جایگزین با دوام هالون را که در فروشگاه ها موجود می باشد را ارائه می دهد.</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> ادامه مطلب با کلیک روی <a href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.amootsec.com/ViewDetails/Article/7/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">سیستم اطفاء حریق</a></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p>

نصب و راه اندازی سیستم اعلام سرقت <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">مدارهای اعلام سرقت یا مدارهای هشدار بخش اصلی و شاید بنیادی یک سیستم اعلام سرقت سیمی یا شبکه ای به حساب می آیند. شکل طراحی مدار اعلام سرقت و هشدار دهنده بشدت می تواند روی کارایی سیستم های امنیتی و سیستم های اعلام سرقت اثر گذار باشد. بهمین علت همه نصابهای سیستم ضد سرقت یا دستگاههای هشدار، بدنبال طراحی مدارهای الکتریکی بهینه ای هستند که مقاومت الکتریکی بسیار کمی ایجاد کند تا بتوانند میزان اعلام هشدارهای اشتباه را به حداقل برسانند. در این مقاله به سرفصلهای زیر خواهیم پرداخت :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">نگاه کلی به مدارهای الکتریکی اعلام سرقت<br style="font-size: 9pt;" />یک مدار اعلام سرقت یا هشدار دهنده چطور کار می کند؟<br style="font-size: 9pt;" />مدار الکتریکی سری (Loop ها) در مقایسه با مدارهای Splice چه فرق کارکردی خواهند داشت؟<br style="font-size: 9pt;" />سیستم های اعلام سرقت یکپارچه سیم کشی شده چه تفاوتی با سیستم های اضافه شونده خواهند داشت(قبلا در طراحی لحاظ نشده بودند و برای توسعه افزوده شدند)؟!<br style="font-size: 9pt;" />مدار هشدار حلقه ای<br style="font-size: 9pt;" />بخشهای افزوده شده به مدار هشدار<br style="font-size: 9pt;" />بخشهای ITB افزوده شده<br style="font-size: 9pt;" />مشخصات مدار الکتریکی اعلام سرقت<br style="font-size: 9pt;" />تفاوت مدارهای الکتریکی هشدار سری با موازی<br style="font-size: 9pt;" />محاسبه و اندازه گیری مقاومت در مدار اعلام سرقت و سیستم هشدار مرکزی<br style="font-size: 9pt;" />به چه میزان از مقاومت الکتریکی در مدار، مقدار زیاد اتلاق می شود؟!<br style="font-size: 9pt;" />چه تعداد دستگاه قابل اتصال به سیستم اعلام سرقت خواهند بود؟! حجم بالا چه میزان است؟!<br style="font-size: 9pt;" />قانون کلی مقاومت برای سیستم اعلام سرقت و هشدار مرکزی<br style="font-size: 9pt;" />نگاه کلی به مدارهای هشدار دهنده (اعلام سرقت، سیستم حریق و ..)<br style="font-size: 9pt;" />مدار هشدار دهنده، بسیار ساده متشکل از یک جفت سیم خواهد بود که از پنل اعلام هشدار به سنسور وصل شده اند. نمونه این مدارهای هشدار دهنده را در سنسورهای تماسی مغناطیسی (Magnetic Contact) مشاهده می کنید. جریان الکتریکی از قطب مثبت مدار در طول سیم به سمت سنسور در حرکت است. همانند تصویر زیر زمانی که عاملی باعث شود که مدار بسته شود و دو سمت مدار به هم متصل شوند جریان بطور کامل در مدار می چرخد و با رسیدن جریان از قطب مثبت و با گذر از سنسور به قطب منفی به پنل می رسد. بدین صورت مدار اعلام هشدار ضد سرقت می تواند بخوبی کار کند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">دراین مورد، مدار بطور کامل بسته خواهد شد و سنسور تماسی هم با این اتفاق در مدار می تواند شار الکتریکی از قطب مثبت به قطب منفی و مدار اعلام هشدار را برقرار سازد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">استفاده از یک زوج سیم برای اتصال سنسور به دو قطب بر روی پنل باعث می شود شکل یک مدار بزرگ تدائی شود که عبارت "مدار الکتریکی" اعلام هشدار به همین دلیل به آن اتلاق شده است. جریان الکتریکی در تمام مدار برقرار بوده و از قطب مثبت پنل به سنسور رسیده و با عبور از آن به قطب منفی بر می گردد. باز بودن پنجره ها باعث می شود ارتباط دو قطب قطع و مدار باز شود و جریان الکتریکی برقرار نباشد. بنابراین با باز شدن پنجره یک "مدار باز" خواهیم داشت که برای سیستم اعلام هشدار سرقت یا .. بمعنای زمان اعلام هشدار/عدم هشدار خواهد بود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com" style="font-size: 10pt;">سایت آموت</a></p>

طراحی و اجرائی سیستم اعلام حریق <p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;">دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعلام حریق …. بر مبنای استاندارد NFPA-72</span></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">1) مساحت هر زون حد اکثر 2000m2میباشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">2) حد اکثر طول زون 3000mمی باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">3) حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) 24 المان است و بهتر است حد اکثر 20 عدد منظور گردد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">4) هر طبقه مسکونی میتواند بر یک زون قرار گیرد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">5) پیشنهاد می شود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">6) در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است(اتاق ترانس،سوئیچ و…..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">7) سیم باید یک تیکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">8) سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از 80 cmباشند،نیاز به دتکتور دارند.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">9) اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از 30 cmباشد ،باید برای آن دتکتور مجزا لحاظ نمود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">10) اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از 50 cmباشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">11) کلیه انبارها می بایست دارای دتکتور باشند:</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">الف– در صورتیکه انبار در واحد مسکونی باشد،لازم است یک دتکتور حرارتی برای آن در نظر گرفت.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ب – برای انبارهای موجود در پارکینگ اگر بصورت ردیفی باشد در فاصله 50cm از انبارها و در فاصله حداکثر 8m ازهم نصب میشوند. و اگر انبارها بصورت مجموعه ای باشد یک دتکتور در مسیر ورودی به آنها نصب میشود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">12) در مجاورت تابلو کنتورهای برق یک دتکتور دودی نصب شود.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">13) هر موتورخانه و چاهک آسانسور میبایست دارای یک زون مجزا از دتکتورهای دودی باشد(استفاده از ردیاب مکنده دودی Smoke Aspretion Systemپیشنهاد میشود).</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">14) در سوله های صنعتی و ساختمانهای دارای رایزر برق ، لازم است از دتکتور مکنده دودی و یا ردیاب حرارتی کابل (Linear Heat Detector) استفاده شود</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">15) حداکثر سطح پوشش دتکتور دودی 100 m2و برای دتکتور حرارتی 60 m2 است.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">16)حداکثر ارتفاع نصب دتکتور دودی 12 mو برای دتکتور حرارتی 8 mاست.</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">17) برد دتکتورها :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">الف – دتکتورهای دودی :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">– دایره ای به شعاع 6.5 متر</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">– فاصله دتکتور دودی 10.6 متر تا 15 متر بر حسب مکان و آرایش نصب .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">ب – دتکتورهای حرارتی :</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">– دایره ای به شعاع 5.3 متر در محلهایی با ریسک بالا مانند آشپزخانه .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">– دایره ای به شعاع 6.5 متر در محلهایی با ریسک کمتر مانند پارکینگ .</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">– فاصله دو دتکتور حرارتی 7.5 متر تا 10.6 متر بر حسب مکان و آرایش نصب</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com" style="font-size: 10pt;">سایت فرا حفاظ آموت</a></p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"> </p>

مراحل نصب دوربین مداربسته: <div class="panel-heading mb-10" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><h5 id="ContentPlaceHolder1_lblTitle2" class="paneltitle">مراحل نصب دوربین مداربسته:</h5></div><div class="item violet" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><img id="ContentPlaceHolder1_img2" class="iconsAbout" src="http://amootsec.com/Pics/service110019492bd418dae76eb4937fa1e536964032.jpg" data-mce-src="http://amootsec.com/Pics/service110019492bd418dae76eb4937fa1e536964032.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></div><div class="panel-body p-z" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;">دوربین مداربسته:<br style="font-size: 9pt;" />این بخش نصب دوربین مداربسته(تحت شبکه یا آنالوگ) را بصورت فیزیکی عنوان می کند ضمن اینکه مسائلی مثل نصب فیزیکی در محل، کیفیت تصویر/میدان دید، تنظیمات امنیتی/شبکه را نیز در بر دارد:</p><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;">نصب فیزیکی</p><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;">بستن قاب و سوار کردن در محل با بستن پیچ – اتصال فیزیکی سوکتها<br style="font-size: 9pt;" />نصب تجهیزات مقاوم به شرایط محیطی در فضای آزاد (واترپروف)<br style="font-size: 9pt;" />پاک کردن سطح لنز، شیشه و قاب محافظ دوربین مداربسته(به ترتیب)<br style="font-size: 9pt;" />برچسب گذاری فیزیکی دوربینهای مداربسته یا نام گذاری(در صورت نیاز)<br style="font-size: 9pt;" />تنظیم نمای دوربین</p><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;">جهت دهی و فکوس مناسب دوربین که می تواند بصورت اتوماتیک توسط برخی از دوربینهای مداربسته یا بصورت دستی برای تنظیم بهتر صورت گیرد.<br style="font-size: 9pt;" />بررسی تصویر دوربین مداربسته در نور کامل روز(نور خورشید، نور محیط و ..)<br style="font-size: 9pt;" />کسب رضایت و تایید مشتری بر روی نمای مورد نظر روز<br style="font-size: 9pt;" />بررسی تصویر دوربین مداربسته در شب (تمام سناریوهای چالش برانگیز را بررسی کنید، تمام نورهای موجود را حذف کنید، حتی در شب ابری نیز تست نمایید)<br style="font-size: 9pt;" />کسب رضایت و تایید مشتری بر روی کارکرد دوربین مداربسته در شب بر اساس نیازها و انتظاراتش<br style="font-size: 9pt;" />بررسی تصویر در صورت داشتن شرایط نوری خاص و شدید. مثلا زمان طلوع و غروب خورشید با توجه به زوایای دوربین مداربسته، بررسی ویژگی WDR دوربین مداربسته زمان طلوع خورشید یا تابش مستقیم به سطح یا دوربین..)<br style="font-size: 9pt;" />کسب رضایت و تایید بر روی کارایی WDR یا بهبود دهنده های نور براساس نیازها و انتظارات مشتری<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات شبکه/امنیت<br style="font-size: 9pt;" />ثبت آدرس MAC<br style="font-size: 9pt;" />درنظر گرفتن و پیش بینی آدرسهای شبکه (IP) و ثبت آنها در صورت نیاز<br style="font-size: 9pt;" />بروزرسانی نرم افزار فرم ور(firmware) به آخرین ورژن موجود بر اساس سایت شرکت تولیدکننده<br style="font-size: 9pt;" />تغییر پسورد admin از حالت پیش فرض<br style="font-size: 9pt;" />در صورت نیاز چندین کاربر برای سیستم تعریف نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />در صورت نیاز سرور NTP(تنظیم کننده پروتکل زمانبندی) را برای تنظیم زمان و تاریخ راه اندازی نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />سرویسهای بی استفاده را غیر فعال کرده و پورتهای بی استفاده را ببندید(مثلا FTP، Telnet، SSH و..)<br style="font-size: 9pt;" />لیست دسترسی سفید و سیاه از آدرسهای IP دوربینها بسازید. با اینکار دسترسی به دوربین ها را می توانید به ایستگاههای کنترل محدود نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />تغییرات پیکربندی<br style="font-size: 9pt;" />توجه نمایید که این تنظیمات از قبیل رزولوشن، نرخ فریم، فشرده سازی، تشخیص حرکت و ... می تواند تنها بر روی VMS تنظیم شوند و این تنظیمات بسته به نوع پیکربندی دوربینهای مداربسته و دستگاه VMS مورد استفاده، می توانند متفاوت باشند. تنظیمات پیشرفته تر مثل WDR، IR هوشمند، تحلیلگر ویدئویی و کدکهای هوشمند بندرت از طریق VMS در دسترس خواهند بود که باید از طریق درگاه تنظیمات تحت وب دوربین مداربسته تغییرات اعمال شوند.</p><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;">رزولوشن مورد نظر را تنظیم نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />نرخ فریم ضبط تصاویر را با توجه به نیاز یا درخواست تنظیم نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />سپس رزولوشن ویدئوی ضبط شده و میزان نرخ فریم را بررسی نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات فشرده سازی را براساس نیاز شامل ارسال تدریجی و بسته ای (quantization)، کدکهای هوشمند و ... را اعمال نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />ویژگی WDR را براساس نیاز یا درخواست (تنظیم شدت و ...) تغییر دهید.<br style="font-size: 9pt;" />میزان exposure را تنظیم نمایید. تنظیماتی مثل خاموش کردن شاتر آهسته، تنظیم بر روی حداکثر 1/30s در صورت نیاز.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات سیستم نور IR دوربین مداربسته و IR هوشمند (در صورت وجود) انجام شود.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات تشخیص حرکت ویدئویی، تحلیلگرها، کنجکاوی(tampering) را اعمال نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />در صورت نیاز منطقه امن یا خصوصی برای دوربین تعریف نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />حالات دوربین مداربسته PTZ و نوع حرکاتش را در صورت استفاده تنظیم نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />حالات چرخش و زوم دوربین مداربسته PTZ را در صورت تنظیم ابتدا بررسی نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات ضبط صدا را در صورت نیاز و درخواست غیر فعال یا اعمال نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات ثبت زمان و تاریخ بر روی تصاویر را اعمال نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />تنظیمات اعلام هشدار وقایع را انجام دهید.(از طریق ایمیل، پیام کوتاه و ...)<br style="font-size: 9pt;" />مشخصات و تنظیمات اعمال شده دوربین مداربسته را برای خودتان در جایی جداگانه ذخیره نمایید یا یک نسخه PDF از روی آن تهیه نمایید.<br style="font-size: 9pt;" />VMS ها و ضبط کننده ها(Recorder)<br style="font-size: 9pt;" />این بخش عملیات مرتبط با VMS سرورها و دستگاه های ضبط NVR یا DVR را چه در بخش سخت افزاری و چه در بخش شبکه(سیستم عامل و نرم افزاری) پوشش می دهد. بعضی از این گزینه ها که در ادامه می آوریم شاید بسته به پلتفرم سیستم عامل یا VMS در دسترس یا قابل استفاده نباشند. برای مثال ضبط کننده ها نسبت به سرورها، نیاز به بروزرسانی سیستم عامل حداقل بصورت دوره ای ندارند.</p><p style="font-size: 10pt; line-height: 20px;"><a href="http://amootsec.com/ViewServiceDetails/10016/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewServiceDetails/10016/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C" style="font-size: 10pt;">ادامه مطلب</a> در <a href="http://amootsec.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com" style="font-size: 10pt;">سایت آموت</a></p></div>

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی ، ایمنی و امنیتی <h5 id="ContentPlaceHolder1_lblTitle1" class="paneltitle" style="text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/ViewServiceDetails/10016/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewServiceDetails/10016/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C--%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C" style="font-size: 10pt;">نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی ، ایمنی و امنیتی</a></h5><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><a href="http://amootsec.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com" style="font-size: 10pt;">شرکت فرا  حفاظ آموت</a>  از ابتدا تا انتهای یک پروژه این اطمینان را به بهره‌بردار می‌دهد که یک راه‌حل بهینه، طراحی اقتصادی و قابل پیاده‌سازی را اجرا نموده و اهداف بهره‌بردار را مرتفع نماید. این موضوع با تاکید ویژه بر موارد زیر صورت می‌گیرد:</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;">کیفیت مطلوب<br style="font-size: 9pt;" />قیمت تمام شده مناسب<br style="font-size: 9pt;" />کارایی کافی<br style="font-size: 9pt;" />عمر مفید متناسب با توان سرمایه‌گذاری مشتری</p><p style="font-size: 13.3333px; line-height: 20px; text-align: start;"><br style="font-size: 9pt;" />تجمیع سازی سیستم های جریان ضعیف در ساختمان های اداری - تجاری<br style="font-size: 9pt;" />سیستم‌های یکپارچه‌ی مورد استفاده در ساختمان‌های اداری- تجاری<br style="font-size: 9pt;" />تجمیع سازی</p>

اعلام سرقت اماکن <div class="NamePage" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10031/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10031/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">اعلام سرقت اماکن</span></a></h3><hr style="font-size: 9pt; cursor: default;" /></div><div class="row" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 9pt;"><img id="ContentPlaceHolder1_imgDep" class="imgProduct" src="http://amootsec.com/Pics/Department33mmj9okct1ubqrnn4etsb.jpg" data-mce-src="http://amootsec.com/Pics/Department33mmj9okct1ubqrnn4etsb.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></span>سیستم اعلام سرقت جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعلام سرقت های مسلحانه استفاده می شود. دزدگير وسيله ای است که به هنگام گذر از يک حريم خصوصی با اعلام صدا اين عمل غيرقانونی را اعلام ميکند. .دزدگيرهای موجود در بازار هر چند از لحاظ ظاهری در انواع و اشکال مختلفی ارائه شده اند، ولی همگی آنها دارای يک ساختار مشترک می باشند</div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;"><br /></div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;">برای مطالعه مطالب بیشتر به <a href="http://amootsec.com">سایت آموت</a> مراجعه کنید.</div></div>

نظارت تصویری <div class="NamePage" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10034/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10034/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">نظارت تصویری</span></a></h3><hr style="font-size: 9pt; cursor: default;" /></div><div class="row" style="font-size: 13.3333px; text-align: start;"><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 9pt;"><img id="ContentPlaceHolder1_imgDep" class="imgProduct" src="http://amootsec.com/Pics/Department33cctv-BOSCH-integrated-security-system-2-1024x560%20(1).jpg" data-mce-src="http://amootsec.com/Pics/Department33cctv-BOSCH-integrated-security-system-2-1024x560%20(1).jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;" /></span>نظارت تصویری بخش جدایی ناپذیر سیستم های امنیتی مدرن را تشکیل می دهد که به عنوان ابزاری عالی جهت حل رمز و رازهای جرایم اتفاق افتاده و عامل بازدارنده در مقابل رفتارهای مخرب می باشد. تیم متخصص آموت با بررسی محیط مورد نظر شما ابتدا طرحی جامع شامل مدل و تعداد دوربین ها، محل قرار گیری آنها و میزان فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی تصاویر به صورت رایگان به شما ارائه داده و در مرحله دوم در صورت توافق در کوتاه ترین زمان ممکن با کادری مجرب تجهیزات را برای شما نصب و راه اندازی می کنند.</div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;">برای مطالب بیشتر به سایت<a href="http://amootsec.com/Default" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/Default" style="font-size: 10pt;"> آموت</a> مراجعه کنید.</div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;">مطالب مرتبط</div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;"><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10032/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10032/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">سیستم های نوین ارتباطی</span></a></h3><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10031/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10031/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">اعلام سرقت اماکن</span></a></h3><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10030/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10030/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">تجهیزات زیرساخت</span></a></h3><h3><a href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10029/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://amootsec.com/ViewDepartments/10029/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82" style="font-size: 10pt;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject" style="font-size: 9pt;">ایمنی حریق</span></a></h3></div><div class=" row col-sm-12" style="font-size: 10pt;"> </div></div>